Stonewalk as
Administration:
Lervejdal 14, Addit
DK-8740 Brædstrup
Produktion:
Ormslevbakken 5
DK-8260 Viby J.
Tel.: +45 7566 2400
Fax: +45 8652 2452
E-mail: info@stonewalk.dk
Vision / Mission
Historia
Här hittar du oss
Företagsinformation

Historia

 
    

Stonewalk är en avknoppning av D.K.I. – Dansk Kvarts Industri A/S.

D.K.I./Dansk Kvarts Industri A/S är ett väletablerat familjeföretag som sedan det grundades 1953 har utvecklats till en av de största internationella leverantörerna.  År 1981 köpte Hove Sørensen upp Ormslev Kvartsværk. Efter uppköpet förser D.K.I. marknaden med alla typer av kvartsprodukter från framställning av kvartssand till kvartsmjöl och färgad sand och färgade stenar. De två enheterna – i Brædstrup vid Horsens och i Ormslev vid Århus – gav företaget dels optimala lagerförhållanden, dels tillgång till två hamnar och så småningom även motorvägar. Det garanterar snabb leverans till kunderna!

Företaget ägs av Claus Hove Sørensen som är andra generationen av ägarfamiljen. Sedan Claus övertog företaget har han lyckats skaffa mycket kompetent personal inom alla områden och tillsammans med Claus har de stått för företagets mycket starka tillväxt.

Vi levererar till Tyskland, Holland, England, Sverige, Norge, Finland, Island, Bulgarien, Ryssland och Baltikum – och listan över mottagarländer blir allt längre.