Stonewalk as
Administration:
Lervejdal 14, Addit
DK-8740 Brædstrup
Produktion:
Ormslevbakken 5
DK-8260 Viby J.
Tel.: +45 7566 2400
Fax: +45 8652 2452
E-mail: info@stonewalk.dk
Material
Färger
Hjälpmedel
Tillverkning
Tillverkning för kunder

Tillverkning


  

  
All kvartssand färgas på Stonewalk. Här kan vi hantera 25 ton om dagen. I stora behållare blandas färgämnen och kvarts och materialet hettas upp.

Vi siktar produkten både innan den matas in i anläggningen för färgning och efter färgningen. Genom att sikta stenarna innan de matas in i anläggningen avlägsnar vi damm. Damm absorberar mycket färg och gör därmed tillverkningen dyrare. Under färgningen krossas en liten mängd stenar, men detta kross avlägsnar vi vid siktningen efteråt.

Den varma sanden passerar genom en kylanläggning och fylls i silor, varpå den är klar att blandas och packas. Vi packar sanden i 25 kg-säckar eller storsäckar, allt efter ditt önskemål.

Varje tillverkat parti är unikt och det kan förekomma små nyansskillnader. Därför tillverkar vi alltid lite mer än den mängd kunden har beställt. Vår erfarenhet är nämligen att det ofta fattas ”lite grann”.

Vid beställningar med blandade färger matas rätt mängd av de olika färgerna i blandaren, varpå vi packar kundens beställning.

Efter varje parti rengörs hela anläggningen och sedan är den redo för ett nytt parti med en ny färg.

Förutom vår normala produktion arbetar vi med försök då vi strävar efter att hitta den optimala färgningsmetoden och de bästa materialen. Under försöken fokuserar vi framför allt på kostnaderna för upphettning och miljöbelastningen. Våra produkter är oskadliga, men precis som vid all annan tillverkning bildas det avfall och det är det vi försöker minska.

Vi genomför en produktionskontroll vid all produktion då vi kontrollerar att färgningen stämmer överens med våra mastrar.